Es mostra el resultat únic

  • 80 hores , Diversitat i educació especial

    Diversitat amb ed. emocional

    Per a poder assegurar una educació integral dels nostres alumnes, a més de tenir en compte els continguts curriculars, les competències i les actituds que volem desenvolupar, també és molt important tenir ben present el component emocional. A través de les diferents activitats d’aquest curs descobrirem quines són les competències emocionals i com el docent les ha de tenir en …