La millor formació docent reconeguda, al millor preu

Durant la convocatòria del 4 de gener podràs gaudir de descomptes exclusius en tots els cursos del nostre catàleg. A més, podràs accedir als Cursos +, unes formacions que només estàn disponibles un parell de cops a l’any! Recorda que totes les formacions de Doqua són cursos reconeguts pel Departament d’Educació.

Què t'ofereix l'escola d'hivern

Descompte directe

Tots els cursos del nostre catàleg baixen de preu. Aquesta rebaixa és acumulable a la reducció 5€ de la qual disposes si ets Doqualumni. Descompte doble!

Formació integral

En aquesta modalitat especial unim 2 cursos, molts dels quals entren als perfils professionals. Gaudiràs de sessions en directe amb el tutor per resoldre dubtes consultables, també, en diferit.

TENS DUBTES?

Assabenta't de tot

Descompte 5+5€

Si et formes per primer cop amb Doqua, tens tot el catàleg descomptat en 5€. Si ja t'has format amb nosaltres, aquesta rebaixa s'afegeix a la que ja tens per ser Doqualumni, fent el 5+5€.

Cobrar el mes de juliol 2021 i 2016!

Tal com s'informa a la secció dels nomenaments de la web del Departament d'Educació, si ets interí/na o substitut/a, t'assegures el cobrament d'aquest mes realitzant cursos reconeguts de, com a mínim, 30 hores al juliol.

Inscripció

La inscripció ja està oberta. En el moment d'escollir l'edició del curs que t'interessi, selecciona l'Escola d'Estiu (l'edició del juliol). Veuràs que se't descomptarà el preu de forma automàtica. Podràs accedir al curs a l'inici de la convocatòria, des del campus, a partir del 4 de gener.

COBRAMENT AL MES DE JULIOL DE 2021 I DE 2016

Normativa

Text extret del Departament d’Educació

COBRAMENT AL MES DE JULIOL DE 2021 

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol se’ls formalitza si compleixen els dos requisits següents: 

👉🏻 Haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2021 i haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.

 El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

La formació ha de complir els següents requisits:

🔸El curs ha de començar al juliol i pot acabar més tard.

🔸Ha de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació. (Aclariment: el mínim que s’ha d’acreditar són 30 hores però el curs pot ser més llarg mentre les 30 primeres hores siguin a dins del mes de juliol – tots els cursos de Doqua compleixen aquest requisit-)

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 d’octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació.

Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 31 d’octubre de 2021, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL DE 2016 

Text del Departament:

“Les persones que tenien dret al nomenament del mes de juliol de 2016 perquè complien amb els requisits del temps de serveis prestats, si acrediten dintre del termini previst que han fet una activitat formativa durant el mes de juliol de 2021, se’ls formalitzarà el corresponent nomenament del mes de juliol de 2016.

Aquesta formació és independent de la que, si s’escau, doni dret al nomenament del mes de juliol 2021. És a dir, les persones que compleixin els requisits i vulguin que se’ls formalitzi el nomenament del mes de juliol de 2016 i també el del mes de juliol de 2021, hauran d’acreditar dues formacions realitzades durant el mes de juliol de 2021.
La data màxima d’acreditació de la formació per obtenir nomenament del mes de juliol 2016 és fins al 31 d’octubre de 2021.”

CONEIX ELS CURSOS +

La modalitat especial de l'Escola d'Estiu i l'Escola d'Hivern