Sempre tinc l’alumnat assegut de forma cooperativa, és correcte?

Quan els alumnes treballen de manera cooperativa, estructurem l’aula i els organitzem en equips perquè puguin interactuar en un entorn i en un ambient acollidor. Voleu saber com fer-ho? En aquest post tractarem diferents aspectes relacionats amb l’estructura de l’aula per reflexionar sobre quan és necessari mantenir l’alumnat assegut de manera cooperativa.

Quan els alumnes treballen de manera cooperativa, estructurem l’aula i els organitzem en equips perquè puguin interactuar en un entorn i en un ambient acollidor.
Així doncs, formem equips reduïts basant-nos en diferents aspectes amb la finalitat que els alumnes puguin interactuar i dialogar més fàcilment.
Ara bé, hem de mantenir aquesta organització a cada moment? És a dir, encara que no treballem de manera cooperativa, els alumnes haurien de continuar organitzats en equips?
En aquest post tractarem diferents aspectes relacionats amb l’estructura de l’aula per reflexionar sobre quan és necessari mantenir l’alumnat assegut de manera cooperativa.

Com s’ha d’estructurar l’aula?

Quan estructurem l’aula de manera cooperativa, el docent reflexiona principalment sobre diferents qüestions:

Pel que fa a l’heterogeneïtat, cal destacar que normalment el docent agrupa els alumnes tenint en compte diferents aspectes relacionats, sobretot, amb les capacitats. I aquestes capacitats no només són d’aprenentatge, sinó també d’habilitats personals, socials, comunicatives i de cooperació.

Així doncs, els equips heterogenis s’organitzen de manera que se’n faciliti la cooperació, l’ajuda mútua i altres habilitats empàtiques i de respecte a les diferències.

Pel que fa a la facilitació de la interacció i la comunicació entre els membres d’un mateix equip, cal tenir en compte no només l’heterogeneïtat de l’equip, sinó també la situació estratègica dels alumnes.

S’aconsella, doncs, que els membres d’un mateix equip estiguin molt a prop per evitar els crits i el xivarri; per tant, no cal una taula per cada alumne, sinó que de vegades n’hi ha prou amb una per equip. Tanmateix, és aconsellable que els diferents equips estiguin el màxim de separats entre ells per evitar interferències i la posterior cridòria.

Finalment, el professorat cal que estructuri les tasques cooperatives de manera que s’asseguri la participació de tots els alumnes i la interacció entre ells.

I l’alumnat, sempre ha d’estar assegut en equips cooperatius?

Sabem que hi ha diferents estructures d’activitats: individuals, en equip, per parelles, en gran grup, etc.

I sabem també com estructurar l’aula de manera cooperativa, en equips de 3-4 alumnes, però també que els alumnes es poden cansar de seure sempre amb els mateixos companys.

Per tant, és aconsellable mantenir els equips cooperatius només quan proposem activitats cooperatives. I quan es portin a terme altes tipologies d’activitats, han d’estar organitzats de diferent manera.

Les taules poden estar distribuïdes d’una manera concreta quan realitzem tasques que no són cooperatives i modificar-ne la distribució en altres contextos que sí que requereixen el treball en equips cooperatius.

Un exemple de proposta podria ser el següent:

8 alumnes organitzats en 8 taules, en situacions d’aprenentatge no cooperatives
 
Si separem les taules, tindrem dos equips de quatre alumnes organitzats per treballar de manera cooperativa.
Tal com hem vist, es tracta d’estructurar l’aula i organitzar els alumnes segons la tipologia de tasques que proposem i, efectivament, segons els objectius i els criteris pedagògics del docent.
Evitarem així que els alumnes es cansin de seure sempre amb els mateixos companys i afavorirem la interacció dels alumnes amb molts companys del grup classe per evitar que sempre treballin amb els mateixos.
Els alumnes ho agraeixen perquè el dia a dia esdevé més dinàmic, i, a més, s’acostumen molt ràpid a canviar les dinàmiques i l’organització de l’aula. Si t’interessa aprofundir més en l’aprenentatge cooperatiu, no dubtis a apuntar-te al curs, en què expliquem en profunditat com aplicar-ho a l’aula.
 

Fas canvis d’estructura a l’aula en funció de l’activitat? Com organitzes l’espai quan no treballes en grups cooperatius? Explica’ns-ho!

Més informació:
Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Editorial Graó: Barcelona.