formació del professorat

Portafoli

Les nostres Col·laboracions

Ajudant a docents i alumnes

Tal i com expliquem a “La nostra història“, portem 15 anys creant materials didàctics i participant en diferents jornades i congressos. En aquest espai us exposem les col·laboracions més recents.

Col·laboracions amb Santillana

Guia per a docents
Nova Ordre d'Avaluació de Primària

🔸Aquest document resumeix en set idees clau l’Ordre ENS/164/2016. El seu objectiu és servir com a guia ràpida per entendre cada punt clau de la nova normativa. S’hi tracten temes com l’avaluació contextualitzada, l’avaluació continuada, el caràcter formatiu de la mateixa, la seva capacitat integradora o la diversificació dels instruments d’avaluació, entre d’altres, sempre mostrant exemples pràctics.

Guia per a docents
Nova Ordre d'Avaluació d'ESO

🔸La Nova Ordre d’ESO és un petit manual per a docents on es presenten les vuit línies principals del nou model avaluatiu. Serveix com a guia ràpida per entendre cadascun dels punts clau requerits per l’Administració. Es tracten els criteris d’avaluació, l’avaluació continuada, la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge o el paper de les famílies, entre d’altres, sempre veient com s’apliquen a la pràctica.

Manual de formació docent

🔸El Manual de formació docent és un document que acompanya els Projectes Santillana per donar una base teòrica en relació amb la neuroeducació, el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa. En l’elaboració d’aquest manual, l’equip de Doqua va desenvolupar els apartats d’introducció a la neuroeducació i el d’avaluació formativa. 

Blog Santillana Projectes

🔸L’equip de Doqua s’ha encarregat dels continguts del Blog de Santillana, adreçats a les etapes educatives d’infantil i primària. Ha elaborat més de 60 articles d’interès divers, sempre relacionat amb l’educació.

Material per classe

Un recull de tot el material didàctic elaborat amb Santillana

Vivim junts

🔸Vivim junts va ser el primer projecte de Santillana per a primària i la primera iniciativa editorial d’aquestes característiques, en el qual Doqua va col·laborar en l’estructura principal i el dossier del docent (la guia). Està centrat en el treball per projectes en equips cooperatius. En aquest cas, Doqua va ajudar a dissenyar-ne la part cooperativa, les rúbriques i el plantejament d’activitats enfocades des de l’atenció a la diversitat.

A berenar!

🔸A berenar! és un projecte per a l’alumnat del cicle inicial de primària. En aquest cas, l’equip de Doqua va dissenyar tota la seqüenciació de tasques i activitats a desenvolupar, així com les finestres d’aprenentatge que es podien obrir entre aquestes i les àrees de llengua, matemàtiques i plàstica.  

Llengua+

🔸Llengua +  és un projecte que treballa la llengua centrant-se en la comunicació com a element principal de l’aprenentatge. Planteja una programació de continguts lliure, plena d’activitats que pretenen fomentar la creativitat de l’alumne, connectant-lo amb la realitat mitjançant activitats dinàmiques i interessants. L’experiència en formacions de l’equip de Doqua ha ajudat a dissenyar-ne el llibre anotat.

Mate+

🔸Mate+ és un projecte de Santillana dissenyat per treballar les matemàtiques de forma manipulativa, per tal de desenvolupar el pensament matemàtic. En aquesta sèrie de materials de Matemàtiques s’han utilitzat els anys d’experiència en formacions de l’equip de Doqua per tal de dissenyar els llibres anotats, on s’especifica com utilitzar el material manipulatiu. També hi hem dissenyat alguns jocs i activitats.

Programacions didàctiques d’aula (PDA)

Programacions per a les guies del professor de l’Editorial Santillana

🔸 Donada la trajectòria de Doqua en l’ajuda a professors i opositors en les seves programacions didàctiques, Santillana va demanar a l’equip que elaborés les programacions didàctiques d’aula (PDA’s) de les següents àrees de la sèrie Saber Fer: llengua catalana, matemàtiques, coneixement del medi natural, medi social i música (mostrades en ordre). 

Col·laboracions amb Richmond

GO! Richmond

🔸L’adaptació del mètode GO! a la normativa d’avaluació de Catalunya s’ha realitzat en col·laboració amb la guia de competències dissenyada per l’equip de Doqua. El document inclou una prova d’avaluació de les competències bàsiques similar a les que els alumnes de sisè passen cada any.

🔸Col·laboració en el disseny de les rúbriques d’avaluació dels apartats “writing” i “speaking“, que donen coherència al projecte GO! de Richmond. Participació en el quadern GO! Innovate, concretament en els apartats de Cooperative Learning i Thinking Based Learning. La creació de la secció Situation Based Learning neix de la nostra revisió dels apartats presents al mètode GO!.

CLIL Projects

🔸CLIL Projects va ser la primera iniciativa de Santillana/Richmond per fusionar la metodologia CLIL amb la de Treball per projectes. En aquest cas, l’equip de Doqua ha participat en l’elaboració de tota la seqüència d’activitats i tots els passos per dur a terme el projecte: el punt inicial fins a les tasques i l’esdeveniment final. 

Jornades i congressos

Cistella de la compra
Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?😃 Envia'ns un Whats!
Hola! 🙋🏼‍♀️
Envia'ns un missatge amb el teu dubte i et contestarem de dill-div de 9 a 15h.