Es mostra el resultat únic

  • 30 hores , Digital

    Comunicació amb l’ús de les TIC

    Aquest curs està pensat per a oferir eines i estratègies pràctiques per a dur a terme al centre educatiu per a millorar la comunicació amb els tres agents que hi intervenen: companys, alumnes i famílies.