Es mostren els 2 resultats

  • Educació Secundària , Píndoles formatives gratuïtes

    Ordre d’avaluació de Secundària

    El 4 de juliol de 2018 el Departament d’Educació va publicar l’Ordre ENS/108/2018 per a Educació Secundària. Des de Doqua, l’hem resumit i us l’oferim de manera oberta amb exemples i explicacions de com posar-la a la pràctica.

  • Educació Secundària , Píndoles formatives gratuïtes

    Introducció a la comunicació

    A través d’aquesta píndola formativa es pretén fer una introducció a la importància de la comunicació en els centres educatius i de conèixer les maneres de comunicar-nos amb companys, alumnes i famílies. Es tracta de l’apartat introductori del curs “Introducció amb l’ús de les TIC”, de 30 hores, on establim les bases de la formació.