Què és la carpeta d’aprenentatge (portafolis)? Com es dissenya?6 min read

com es dissenya la carpeta d'aprenentatge

Fem-nos una pregunta: podem seguir avaluant com abans?

Amb la integració i el desenvolupament de l’aprenentatge competencial ens adonem que ja no ens serveixen accions i processos que abans fèiem, i un cas molt evident és l’avaluació, que ha canviat per ser formativa, és a dir, té com a objectiu el seguiment de l’alumnat i revisar com va aprenent per ajudar-lo a fer-ho cada cop més i millor. Per realitzar aquesta tasca, necessitem noves eines i recursos que ens facilitin aquest seguiment de l’aprenentatge, raó per la qual avui us parlarem de la carpeta d’aprenentatge o portafolis.

Què és la carpeta d’aprenentatge o portafolis?

La carpeta d’aprenentatge o portafolis és el recull dels aprenentatges que l’alumnat va realitzant durant tot el curs, és a dir, inclou les activitats o els treballs que ha realitzat, però també, i de manera imprescindible, les reflexions que fa sobre el que ha après.

A la carpeta d’aprenentatge o portafolis l’alumnat recull què ha après i com ho ha après, per tant, també és una eina molt potent per al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre i per al creixement de la seva autonomia. Tot i això, les primeres vegades que l’alumnat utilitza el portafolis ha de ser de manera més pautada i guiada fins que aprengui a fer-lo servir com una eina d’autoaprenentatge.

propietats de la carpeta d'aprenentatge

És el mateix la carpeta d’aprenentatge que el dossier d’aprenentatge?

Alguns vegada potser heu cercat o heu sentit a parlar del dossier d’aprenentatge, i fins i tot heu pogut arribar a pensar que carpeta i dossier d’aprenentatge eren paraules sinònimes. Doncs en realitat no, ja que entenem que el dossier d’aprenentatge és el recull dels treballs realitzats a l’aula, el que tradicionalment coneixem com a “àlbum”, mentre que la carpeta d’aprenentatge incorpora la reflexió de l’alumnat sobre que està aprenent i, per tant, s’ha de fer servir per al seguiment de l’alumnat, bé com a eina seva d’autoaprenentatge o com a eina d’avaluació formativa per part del professorat.

Quins apartats ha d’incloure la carpeta d’aprenentatge o portafolis?

No hi ha una estructura predeterminada i estandarditzada que totes les carpetes d’aprenentatge o portafolis hagin de seguir, ben al contrari, ha de ser una eina personalitzada per a l’alumnat i per les circumstàncies en què es fa servir. Només hi ha dues característiques que sí que han de complir les carpetes d’aprenentatge o portafolis:
  • Ha de recollir les evidències de l’aprenentatge de l’alumnat, és a dir, les activitats mitjançant les quals ha après uns continguts determinats o ha assolit uns objectius i unes competències concretes.
  • Ha d’incloure les reflexions de l’alumnat sobre què ha après i com ho ha après, és a dir, en finalitzar les activitats s’han de promoure preguntes com ara “què sé ara?” “què penso sobre…?”, “per a què serveix el que he après?”, etc.
D’altra banda, tot i que no és imprescindible, sí que és molt recomanable que l’alumnat incorpori els objectius d’aprenentatge al seu portafolis, perquè així durant tot el procés d’aprenentatge comptarà amb el referent del que ha d’aprendre i fins on ha d’arribar. També és molt recomanable incloure els criteris o els indicadors d’avaluació que fem servir per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat i que acostumem a compartir amb ells a l’inici de cada unitat didàctica.

Altres apartats que es poden incloure són un glossari de les paraules noves apreses, notícies o vinculacions del contingut après a la vida quotidiana, fotografies de les activitats fetes, autoavaluacions i avaluacions del treball en grup, etc. No s’ha de caure en l’error de fer portafolis extremadament grans, ja que això n’impediria l’objectiu primordial: que l’alumnat i el professorat puguin fer el seguiment dels aprenentatges.

com s'elabora un portafolis

Com s’elabora la carpeta d’aprenentatge o portafolis?

Per començar a fer servir la carpeta d’aprenentatge o portafolis, primer cal decidir tres elements bàsics:
  • Si serà virtual, i, per tant, crearem un dossier digital d’aprenentatge, o serà en un format més convencional, com ara llibreta, carpeta, diari…
  • Pactar amb l’alumnat els apartats que s’inclouran al portafolis (teniu una proposta a l’apartat anterior del post).
  • Decidir si l’alumnat presentarà el seu portafolis a la resta de companys.

Amb totes aquestes premisses, al final cada centre, i sobretot cada alumne, acabarà construint el seu propi portafolis educatiu totalment personalitzat. Un exemple el podem trobar en aquest portafolis, en el qual, a més d’introduir les respostes als exercicis plantejats a l’aula, també s’hi han afegit altres apartats, com ara pàgines web, vídeos, esquemes resum, aprenentatges realitzats…

Com hem d’introduir la carpeta d’aprenentatge o portafolis?

Abans de començar a fer servir la carpeta d’aprenentatge, o portafolis, hem de tenir en compte que més enllà de petites pràctiques o proves que puguem fer per aprendre a fer-la servir, el seu ús ha de ser a llarg termini i el més interdisciplinari possible. Així doncs, un bon moment per començar a fer servir la carpeta d’aprenentatge o portafolis és, per exemple, en els projectes que treballem a les aules durant tot un trimestre o tot un curs, ja que la metodologia pròpia dels projectes incita l’alumne a fer reflexions i autoavaluacions que l’ajudin a regular l’aprenentatge durant el projecte.
Estem parlant que la carpeta d’aprenentatge, o portafolis, ha de ser el més interdisciplinària possible, perquè és una eina pròpia de l’alumne i no d’una àrea o matèria en concret, per tant, ha d’afavorir que l’alumne estableixi connexions entre els continguts de les diferents àrees o matèries. Ara bé, entenem que arribar a fer aquest ús de la carpeta d’aprenentatge o portafolis pugui ser inicialment només en una àrea o matèria concreta.
Un cop decidit on i quan s’introduirà el portafolis, en un principi haurem de proporcionar pautes sobre com fer-lo servir i quan, per exemple, proporcionant les preguntes o els models per a l’autoavaluació o fent reflexions conjuntes amb tot el grup classe sobre què hem après, és a dir, caldrà un bon guiatge per part nostra fins que l’alumnat sigui autònom a l’hora d’usar-lo. Una bona forma de fer aquest guiatge pot ser amb el full d’indicadors per a l’ensenyant, creat per la Xarxa de Competències Bàsiques, que serveix de model al que ha de contenir una carpeta d’aprenentatge.

Per acabar…

La carpeta d’aprenentatge o portafolis ens ajudarà a nosaltres com a docents, però també al nostre alumnat, a fer el seguiment dels aprenentatges competencials. És una eina útil per al desenvolupament de les competències d’aprendre a aprendre, ja que als alumnes els facilita reflexionar què han après i com, i, per tant, afavorirà la seva regulació dels aprenentatges.
Com a docents, haurem de fer el seguiment de les carpetes d’aprenentatge i portafolis que van generant els alumnes i, juntament amb altres tasques de seguiment individual fetes a l’aula, ens facilitarà la implementació d’un tipus d’avaluació més pròpia dels aprenentatges competencials: l’avaluació formativa.
Si, a més, voleu veure una experiència en l’ús del portafolis educatiu lligat a l’avaluació, us deixem el següent vídeo.
Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?😃 Envia'ns un Whats!
Hola! 🙋🏼‍♀️
Envia'ns un missatge amb el teu dubte i et contestarem de dill-div de 9 a 15h.