Coaching per a docents

El paper del docent dins del món educatiu és molt ampli i complex, ja què no només es limita a transmetre coneixements, sinó que és una peça clau en el creixement emocional i personal del seu alumnat.

El Coaching per a docents

El paper del docent dins del món educatiu és molt ampli i complex, ja què no només es limita a transmetre coneixements, sinó que és una peça clau en el creixement emocional i personal del seu alumnat. Per millorar i dur a terme aquesta tasca amb èxit, el coaching és una eina important precisament perquè és una metodologia fonamentada en el diàleg transformador encaminat al canvi positiu.

El principal objectiu d’aquest diàleg és arribar a acords i a compromisos individuals, on cada part implicada es compromet a fer allò que realment vol i busca la manera de realitzar-ho. El coaching educatiu es centra especialment a la pràctica professional dels docents per ajudar-los a establir relacions més profitoses amb la resta de membres vinculats a la comunitat educativa.

Aquesta metodologia impulsa el descobriment de les capacitats pròpies del docent per desenvolupar així les seves habilitats i aconseguir els seus objectius com a educadors.

La finalitat, doncs, és formar el professorat en els àmbits de l’estabilitat emocional i l’autolideratge, en relació amb els companys de feina, els alumnes i les seves famílies. D’aquesta manera el docent adquireix eines per gestionar i aconseguir un clima adequat a l’aula per realitzar activitats acadèmiques amb la col·laboració i participació de les famílies i els equips directius i multidisciplinars dels centres.

Coneix el coaching i la seva aplicació

Profunditza tant sobre el coaching i la seva aplicació a l’aula com en tècniques comunicatives útils i pràctiques amb els cursos que et proposem 😉 

 • 30 hores , Digital

  Comunicació amb l’ús de les TIC

  Aquest curs per a docents aprendràs a millorar la comunicació entre els tres agents del centre educatiu: docents, alumnes i famílies. Establiràs canals de diàleg eficients aprofitant les eines digitals del present i aprendràs a abordar temes com la resolució de conflictes, la comunicació amb l’alumnat o les reunions entre docents.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 30 hores , Diversitat i educació especial

  Coaching a l’aula

  En aquest curs per a docents, aprendràs a utilitzar el coaching com a eina per a millorar les classes, amb tècniques senzilles i pràctiques per a optimitzar la relació amb els tres agents educatius: alumnes, famílies i docents.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 30 hores , Diversitat i educació especial

  Coaching per a docents

  Coneix les habilitats comunicatives i emocionals que t’ofereix el coaching orientat a l’educació i aprèn a ajudar a l’alumnat a identificar-les i gestionar-les per a un correcte desenvolupament dins i fora de l’aula.

  Curs reconegut pel Departament