Beneficis de l’educaci贸 emocional

En el post L鈥檈ducaci贸 emocional com a aprenentatge a l鈥檃ula parlem de l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula com a component crucial en l鈥檈squema del nou paradigma educatiu. A poc a poc veiem com a les aules es comencen a incorporar activitats i pr脿ctiques enfocades a treballar les emocions, ja sigui a partir de la presa de consci猫ncia o de la seva regulaci贸.聽
En el post L鈥檈ducaci贸 emocional com a aprenentatge a l鈥檃ula parlem de l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula com a component crucial en l鈥檈squema del nou paradigma educatiu. A poc a poc veiem com a les aules es comencen a incorporar activitats i pr脿ctiques enfocades a treballar les emocions, ja sigui a partir de la presa de consci猫ncia o de la seva regulaci贸.
Sovint, veiem tamb茅 com a les escoles es desenvolupen din脿miques dedicades a l鈥檃utoconeixement i l鈥檃utoconcepte amb la intenci贸 de treballar l鈥檃utoestima dels alumnes per empoderar-los a partir de la imatge que tenen d鈥檈lls mateixos.

Com podem treballar l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula?

Si realment volem treballar l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula de forma integral, cal donar-li un paper m茅s destacat en el curr铆culum. Si agafem com a referent el model que proposa el Grup de Recerca d鈥橭rientaci贸 Pedag貌gica (Bisquerra i Perez, 2007), l鈥檈ducaci贸 emocional s鈥檕rganitza en cinc compet猫ncies:
  • Consci猫ncia emocional.
  • Regulaci贸 emocional.
  • Autonomia emocional.
  • Compet猫ncia social.
  • Habilitats per a la vida i el benestar.
脡s a partir d鈥檃questes cinc compet猫ncies que organitzarem les activitats per treballar l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula. Per貌, qu猫 implica cada compet猫ncia? Vegem-ho!

La consci猫ncia emocional a l’aula

La consci猫ncia emocional 茅s la capacitat de con猫ixer i recon猫ixer les pr貌pies emocions i les dels altres. Cal, per tant, comptar amb un vocabulari emocional ampli per desenvolupar-la.
A l鈥檋ora de desenvolupar l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula, 茅s important, en primer lloc, que es treballi i es consolidi la consci猫ncia emocional, perqu猫 esdev茅 el pal de paller de la resta de compet猫ncies. Per tant, si som mestres de les primeres etapes educatives, aquesta compet猫ncia ser脿 molt important per incorporar l鈥檈ducaci贸 emocional a Infantil.
Si no podem posar nom a all貌 que sentim, ser脿 m茅s dif铆cil saber com actuar cada vegada que ens trobem davant d鈥檜na emoci贸 concreta.

La regulaci贸 emocional a l’aula

La regulaci贸 emocional 茅s la capacitat de gestionar eficientment les emocions pr貌pies. Per fer-ho, cal prendre consci猫ncia de la relaci贸 entre l鈥檈moci贸, el comportament (voluntari i involuntari) i el pensament.
Ser脿 interessant, doncs, proposar a l鈥檃ula diferents situacions perqu猫 l鈥檃lumnat pugui analitzar, valorar i proposar formes per solucionar aquestes situacions fict铆cies.
L鈥檃ssaig previ d鈥檃questes situacions afavorir脿 que quan l鈥檃lumnat estigui immers en una situaci贸 que li requereixi regular les seves emocions, pugui posar en joc les capacitats apreses durant aquests moments de pr脿ctica.

L’autonomia emocional a l’aula

L鈥檃utonomia emocional comporta desenvolupar una s猫rie de capacitats relacionades amb l鈥檃utoefici猫ncia emocional, entre les quals hi ha l鈥檃utoestima, l鈥檃utomotivaci贸, l鈥檃ctitud positiva davant la vida, la responsabilitat, la resili猫ncia i la capacitat d鈥檃utogenerar-se emocions positives.
Per tant, per fomentar aquesta compet猫ncia caldr脿 seleccionar activitats, din脿miques o jocs relacionats amb l鈥檃utoconeixement i l鈥檃utoestima de cada alumne.

La compet猫ncia social a l’aula

La compet猫ncia social implica dominar les habilitats socials i de comunicaci贸 necess脿ries per mantenir bones relacions amb els altres. En aquesta compet猫ncia, es poden treballar l鈥檃ssertivitat, l鈥檈mpatia i la gesti贸 de conflictes, que caldr脿 enfocar de forma diferent segons l鈥檈dat dels alumnes. 脡s molt important refor莽ar-la durant les nostres propostes d鈥檈ducaci贸 emocional a Prim脿ria, etapa clau en qu猫 la socialitzaci贸 amb els companys es produeix de forma persistent.
Vivim en societat i, a m茅s de gestionar els nostres propis sentiments, tamb茅 hem de poder detectar com ens afecten els sentiments i les accions dels altres, i, a la vegada, veure com les nostres accions poden afectar la resta per prendre decisions amb cap i amb cor.

Les habilitats per a la vida i el benestar a l’aula

Finalment, la 煤ltima dimensi贸 s贸n les habilitats per a la vida i el benestar, en qu猫 es treballa la capacitat per afrontar satisfact貌riament els reptes que ens planteja la vida, desenvolupant comportaments apropiats i responsables que ens ajuden a adquirir m茅s benestar. Per fer-ho, hem d鈥檃prendre a fixar-nos objectius focalitzant-los, ser actius i cr铆tics i deixar-nos fluir.
脡s a dir, cal encoratjar l鈥檃lumnat perqu猫 agafi les regnes de la seva vida, i si alguna cosa no el satisf脿, decidir com i quan posar-hi soluci贸. Aquesta compet猫ncia pot ser m茅s complexa d鈥檌ntroduir en les nostres propostes d鈥檈ducaci贸 emocional a Infantil, per貌 no s鈥檋a de perdre de vista, perqu猫 si veiem l鈥檃lumnat preparat per iniciar-la, es pugui comen莽ar amb petites propostes que despr茅s s鈥檃niran consolidant en les d鈥檈ducaci贸 emocional a Prim脿ria.

Per acabar

Integrar l鈥檈ducaci贸 emocional a l鈥檃ula afavorir脿 que els alumnes desenvolupin la seva intel路lig猫ncia emocional i que els aporti m茅s motivaci贸, la qual cosa els predisposar脿 a actituds m茅s positives i a una millora de les relacions. Tanmateix, els beneficis de l鈥檈ducaci贸 emocional repercutiran no tan sols en el desenvolupament emocional de la persona, sin贸 que tamb茅 predisposaran a una millora dels resultats acad猫mics.
Per aplicar l鈥檈ducaci贸 emocional necessitem pr猫viament una base de coneixement que ens permeti desgranar quins s贸n els seus components. Aix貌 茅s el que hem pogut veure a partir de la identificaci贸 de les cinc compet猫ncies b脿siques clau per treballar de forma global l鈥檈ducaci贸 emocional. Ara cal saber com aplicar-les a l鈥檃ula. Voleu saber com? Ho repassem en el post de la setmana vinent.

Ens despedim amb aquesta interessant pon猫ncia sobre el tema que acabem de tractar:

Bibliografia:聽
  • BISQUERRA, R. (2000). Educaci贸n emocional y bienestar. Barcelona. Praxis.
  • BISQUERRA, R.; P脡REZ, N. (2007). Las competencias emocionales. Educaci贸n XXI, 10, p. 61-82.

Voleu formar-vos com cal sobre aquest tema?聽

Doqua ofereix cursos per a docents reconeguts pel Departament d’Educaci贸. Els podeu consultar aqu铆 mateix:

educaci贸 emocional curs online

educaci贸 a la diversitat curs online