3 estrat猫gies per potenciar l鈥檃valuaci贸 formadora

Avaluaci贸 continuada, avaluaci贸 sumativa, avaluaci贸 de proc茅s, avaluaci贸 inicial..., segur que heu sentit a parlar moltes vegades d鈥檃valuacions, sempre, per貌, fent servir diferents descriptors, i ja no sabeu quina 茅s quina. Abans de comen莽ar amb el post, unificarem terminologia per entendre鈥檔s.

Avaluaci贸 continuada, avaluaci贸 sumativa, avaluaci贸 de proc茅s, avaluaci贸 inicial…, segur que heu sentit a parlar moltes vegades d鈥檃valuacions, sempre, per貌, fent servir diferents descriptors, i ja no sabeu quina 茅s quina. Abans de comen莽ar amb el post, unificarem terminologia per entendre鈥檔s.

Quina 茅s la finalitat de l鈥檃valuaci贸?

El que hem de tenir clar 茅s que l鈥檃valuaci贸 t茅 dues finalitats:

  • Regular: es realitza al llarg de tot el proc茅s d鈥檈nsenyament-aprenentatge per detectar les dificultats i els errors i aix铆 prendre mesures en relaci贸 amb el proc茅s d鈥檈nsenyament-aprenentatge. Aquesta avaluaci贸 tamb茅 s鈥檃nomena avaluaci贸 formativa (quan la realitza el professorat) i avaluaci贸 formadora (quan la realitza l鈥檃lumnat).
  • Qualificar: es realitza en finalitzar el proc茅s d鈥檈nsenyament-aprenentatge per veure el nivell d鈥檃ssoliment dels aprenentatges i aix铆 orientar l鈥檃lumnat. Aquesta avaluaci贸 tamb茅 s鈥檃nomena avaluaci贸 sumativa.

En qu猫 consisteix l鈥檃valuaci贸 formadora?

En aquest post ens centrarem en l鈥檃valuaci贸 que es fa durant tot el proc茅s d鈥檈nsenyament-aprenentatge, que realitza el mateix alumnat i, que com hem vist abans, s鈥檃nomena avaluaci贸 formadora. Tal com indica Neus Sanmart铆 (2010):

鈥淎prendre a avaluar-se 茅s una de les condicions b脿siques per aprendre a aprendre, i per ser m茅s aut貌nom aprenent (i fent qualsevol activitat). Aquesta afirmaci贸 茅s coherent amb entendre l鈥檃prenentatge com el resultat d鈥檌dentificar qu猫 no s鈥櫭﹕ capa莽 de fer prou b茅, entendre鈥檔 les causes i prendre decisions orientades a la millora.鈥

Com puc potenciar l鈥檃valuaci贸 formadora?

Hi ha moltes formes de potenciar l鈥檃valuaci贸 formadora, per貌 us en proposem tres de diferents que s贸n prou flexibles per ser aplicades en qualsevol etapa formativa:
  • Representaci贸 dels objectius d鈥檃prenentatge
Compartir amb l鈥檃lumnat quins s贸n els objectius d鈥檃prenentatge ajudar脿 a saber quina ser脿 la fita, el dest铆 al qual s鈥檃rribar脿 amb les activitats plantejades. Saber cap on s鈥檋a d鈥檃nar ajuda a poder realitzar les tasques d鈥檃utoregulaci贸 necess脿ries per poder fer una avaluaci贸 formadora.
Reflexionar sobre els objectius d鈥檃prenentatge 茅s tan senzill com preguntar a l鈥檃lumnat qu猫 han apr猫s durant l鈥檃ctivitat. Aquesta 茅s una de les millors formes de detectar si les seves respostes coincideixen amb els objectius d鈥檃prenentatge determinats pel professorat. En cas que hi hagi coincid猫ncia, voldr脿 dir que les activitats han servit per arribar als objectius plantejats. En cas que no hi hagi coincid猫ncia, ser脿 important conversar amb l鈥檃lumnat per evidenciar quins eren els objectius i detectar quins han estat els motius pels quals no els han identificat, i si fos necessari, proposar noves activitats en la planificaci贸 d鈥檃ula.
  • Planificaci贸 de les accions
Planificar un procediment, una tasca o un projecte 茅s clau per dedicar el temps necessari a pensar com cal seguir avan莽ant. Aquesta planificaci贸 es pot fer tant amb procediments concrets (fer una divisi贸, escriure un text descriptiu) com fent la proposta dels passos de tot un projecte. Realitzar aquestes planificacions implica una probabilitat d鈥櫭▁it m茅s gran durant la seva execuci贸 i, a m茅s, tamb茅 permet veure en quins passos es tenen m茅s dificultats per millorar.
En aquest enlla莽 podreu trobar una base d鈥檕rientaci贸, consensuada amb l鈥檃lumnat, per escriure un text jusficatiu, i en aquesta altra imatge es pot veure una base d鈥檕rientaci贸 realitzada en petits grups per fer una divisi贸.
  • Valoraci贸 dels aprenentatges
Una forma de potenciar la reflexi贸 dels aprenentatges 茅s duent a terme un diari de classe per anar identificant qu猫 han apr猫s durant l鈥檃ctivitat, quines estrat猫gies han fet servir per dur-la a terme i, sobretot, quines dificultats han tingut i com les han solucionat (o en el seu defecte, quins dubtes tenen encara i qu猫 han d鈥檃clarir). No es tracta de fer un recull de les activitats realitzades, sin贸 que el m茅s important del diari de classe s贸n les reflexions i detallar qu猫 han fet durant l鈥檃ctivitat.
Hi ha moltes formes de potenciar una avaluaci贸 reguladora a l鈥檃ula, l鈥檌mportant 茅s que, si un cop arribat aquest punt heu detectat que no la potencieu a l鈥檃ula, cal buscar com i quan introduir-la perqu猫 el vostre alumnat sigui cada vegada m茅s aut貌nom en el seu aprenentatge; en definitiva, vagi aprenent a aprendre.
Si us sembla interessant con猫ixer m茅s eines d鈥檃valuaci贸 i saber detalladament com confeccionar-les, no us perdeu el curs virtual 鈥Eines d鈥檃valuaci贸: dianes, r煤briques i portafolis鈥 que us oferim des de Doqua.

Com potencieu l鈥檃valuaci贸 formadora a l鈥檃ula? Feu servir alguna d鈥檃questes estrat猫gies per貌 fins ara no sab铆eu que est脿veu fent avaluaci贸 formadora? Expliqueu-nos-ho!