5 principis del coaching per a docents

Els 5 principis del coaching educatiu

El docent ha d’evolucionar i passar de ser un simple transmissor d’informació ha ser un suport fonamental en el desenvolupament, aprenentatge i creixement dels alumnes. El coaching per a docents té la finalitat de millorar el rendiment del professor en l’activitat que realitza. Aquesta disciplina de creixement personal i professional aporta 5 principis inseparable de l’activitat educativa:

 1. Potencial: el coaching educatiu es centra en el potencial de cadascun dels alumnes, tracta d’impulsar aquest potencial i, un cop detectat, fer que sigui sostenible en el temps.
 2. Consciència: el docent, enlloc de donar ha ordres als seus alumnes ha de transformar l’obligació per implicació, responsabilitat personal i elecció. Es tracta d’augmentar la independència i la responsabilitat dels estudiants.
 3. Responsabilitat personal: quanta més consciència adquireixen els alumnes, més independència i capacitat de decidir i resoldre tindran davant els problemes. La seva capacitat d’elecció també millorarà el seu autoconcepte i la seva autoestima.
 4. Feedback: aquest element és la retroalimentació, tota la informació que obtens de l’entorn més proper i de les experiències que vius. El feedback ajuda els alumnes a prendre consciència d’ells mateixos i millora la seva percepció de la realitat, incidint positivament en el seu rendiment.
 5. Qualitats del coach aplicables al docent: paciència, imparcialitat, suport, interès, escolta activa, percepció, consciència d’un mateix, atenció, bona memòria.

Quins cursos et poden ajudar?

👉🏻 Vols conèixer més en profunditat el coaching i la millora de la comunicació a  l’aula? T’oferim tres formacions que et poden ser d’interès.

 • 30 hores , Digital

  Comunicació amb l’ús de les TIC

  Aquest curs per a docents aprendràs a millorar la comunicació entre els tres agents del centre educatiu: docents, alumnes i famílies. Establiràs canals de diàleg eficients aprofitant les eines digitals del present i aprendràs a abordar temes com la resolució de conflictes, la comunicació amb l’alumnat o les reunions entre docents.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 30 hores , Diversitat i educació especial

  Coaching a l’aula

  En aquest curs per a docents, aprendràs a utilitzar el coaching com a eina per a millorar les classes, amb tècniques senzilles i pràctiques per a optimitzar la relació amb els tres agents educatius: alumnes, famílies i docents.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 30 hores , Diversitat i educació especial

  Coaching per a docents

  Coneix les habilitats comunicatives i emocionals que t’ofereix el coaching orientat a l’educació i aprèn a ajudar a l’alumnat a identificar-les i gestionar-les per a un correcte desenvolupament dins i fora de l’aula.

  Curs reconegut pel Departament