Com programar unitats didàctiques a secundària amb la LOMLOE6 min read

T'ajudem a programar unitats didàctiques a secundària amb la LOMLOE amb aquestes recomanacions sobre totes les competències clau.

La LOMLOE ja fa temps que la tenim instaurada i, tot i això, encara ronden molts dubtes sobre com afecta la graella de programació que ja teniu creada i, que per descomptat, voleu reaprofitar. 

És per això, que avui tractarem un tema que us pot portar una mica de cap, el de programar unitats didàctiques a Secundària. Ben segur que us interessarà la informació d’avui!

Programar unitats didàctiques amb la nova legislació

Per tal de saber com programar unitats didàctiques a secundària, el primer que haureu de fer, és tenir a mà el decret curricular 175/2022. Aquest document és on s’informa dels canvis curriculars que hi ha hagut, però és ben cert que, de vegades, pot ser fàcil de processar. Així que us en farem cinc cèntims a través d’un esquema:

programar unitats didactiques situacions

perfil de sortida

El perfil de sortida defineix el tipus de persona que es desitja que finalitzi l’etapa educativa. Aquesta persona ha de poder activar i posar en marxa tots els continguts apresos per tal de donar resposta als desafiaments que es trobarà al llarg de la seva vida. Us sona això al treball competencial? Podeu veure’n el detall, dins l’Annex 1 del decret.

competències clau

Les competències són les que ajuden a assolir aquest perfil de sortida. Les competències clau són una reformulació de les antigues 8 competències bàsiques i que queden així:

1. Competència en comunicació lingüística.
2. Competència plurilingüe.
3. Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria. 
4. Competència digital. 
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre.
6. Competència ciutadana. 
7. Competència emprenedora.
8. Competència en consciència i expressió culturals.

Tot i que algunes competències clau, tenen una relació directa amb les matèries d’Educació Secundària, n’hi ha d’altres que no. Per aquest motiu, el decret indica que s’han de treballar sempre de forma transversal.

Descriptors operatius

Cadascuna de les competències clau té vinculats uns descriptors operatius, per a primària i per a secundària, que ajuden a poder determinar si l’alumnat ha assolit cadascuna de les competències clau.

competències específiques de les àrees

Les competències específiques són un pas que serveix de vincle entre les competències clau i els sabers de les matèries. Això sí, cal tenir en compte que, de nou, aquestes competències específiques són a nivell d’etapa i, per tant, caldrà baixar un nivell més en la concreció curricular.

criteris d'avaluació

A nivell de cicle i per a cada matèria, es poden trobar els criteris d’avaluació que s’han d’assolir en finalitzar cadascun dels dos cicles de l’educació secundària. Aquests criteris d’avaluació caldrà anar-los vinculant a la graella de programació. Això sí, caldrà concretar-los en indicadors d’avaluació, perquè els criteris d’avaluació curriculars són molt amplis i poden dividir-se en diversos indicadors. Un altre nivell de concreció, seran els objectius d’aprenentatge, que caldrà definir per a cada unitat didàctica.

sabers bàsics

El que abans s’anomenaven continguts ara es diuen sabers bàsics. Aquests sabers estan dividits per cicles, per a cadascuna de les matèries de l’educació secundària. Com a docents, serà decisió vostra decidir en quin nivell es treballen (recordem que són de cicle) i en quin nivell de profunditat. 

Què us ha semblat aquest tastet? Però si us heu fixat en l’esquema anterior, falta un element per explicar: les Situacions d’Aprenentatge. Som-hi!

Programar unitats didàctiques amb la nova legislació

Les anteriors lleis educatives, sempre han indicat que l’aprenentatge competencial és el camí per tal que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques. Aquesta idea, encara és vigent a l’actual decret, però amb l’afegit que es proposa una metodologia per a fer-ho: les situacions d’aprenentatge.

Què són les situacions d'aprenentatge

Tal com es pot llegir al decret: “Les situacions són escenaris que l’alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges.”. Si us interessa conèixer-les en profunditat, hem redactat aquest post on les repassem i, també, us podem ajudar a aplicar-les a l’aula amb el nostre curs reconegut. 

i com es concreten?

“Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, a la qual cal donar resposta o en la qual s’ha d’intervenir.” 

A partir d’aquest context, és com s’hauran de treballar els sabers i els criteris d’avaluació seleccionats per a cada situació d’aprenentatge.

exemples de situacions d'aprenentatge

Tal com es pot llegir al decret: “Les situacions són escenaris que l’alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges”.

 • Un tema d’interès plantejat per l’alumnat. 
 • L’observació d’un fenomen. 
 • Una polèmica o controvèrsia entorn d’un fet. 
 • Una informació rellevant que cridi l’atenció de la ciutadania. 
 • Una problemàtica que afecta la societat en general o l’entorn proper de l’alumnat. 
 • Una pregunta sobre un element de la realitat. 
 • Una recerca a partir d’un problema investigable. 
 • Una necessitat plantejada per un agent extern al centre educatiu. 
 • Un dilema que cal comprendre i sobre el qual reflexionar i debatre.
 • Una manifestació creativa o artística. 
 • Una problemàtica de prevenció de riscos (consum de substàncies, mobilitat, hàbits poc saludables, etc.).

Com Programar unitats didàctiques a secundària

Per tal de programar amb situacions d’aprenentatge, tenint en compte el nou context de la LOMLOE, us recomanem que feu servir de base la graella de programació que el Departament d’Educació a posat a disposició de tot el professorat. A més de la graella, també ha creat un document de suport per tal d’entendre com treballar-la i unes orientacions a tenir en compte. 

Una situació d’aprenentatge es pot enriquir de moltes maneres diferents, ja que la situació són els fonaments d’una metodologia que es pot complementar amb moltes d’altres, com ara l’aprenentatge cooperatiu, les rutines de pensament, l’ús d’instruments d’avaluació diversos… 

Ja ho sabem, pot ser molt aclaparadora tanta informació, per això Doqua ha creat un curs que us guiarà, pas a pas, a crear una Situació d’aprenentatge que compleixi amb els requisits curriculars i, a més, amb propostes de com enriquir-la.

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?😃 Envia'ns un Whats!
Hola! 🙋🏼‍♀️
Envia'ns un missatge amb el teu dubte i et contestarem de dill-div de 9 a 15h.