Per què treball per projectes?

Sembla que treballar per projectes estigui de moda però, realment, quin és el sentit de treballar per projectes? Una resposta podria ser: "Per millorar l'aprenentatge dels alumnes". Però amb aquesta resposta no anem a l’arrel de la pregunta. I això ens fa haver de preguntar-nos: "Què cal millorar i què cal que l’alumnat aprengui?" Anem a parlar-ne en aquest post.

Sembla que treballar per projectes estigui de moda però, realment, quin és el sentit de treballar per projectes? Una resposta podria ser: “Per millorar l’aprenentatge dels alumnes”. Però amb aquesta resposta no anem a l’arrel de la pregunta. I això ens fa haver de preguntar-nos: “Què cal millorar i què cal que l’alumnat aprengui?”. És important pensar en la finalitat de l’educació, d’allò que fem dia a dia, abans de decidir l’aplicació de qualsevol metodologia educativa.

Nosaltres creiem en una educació orientada a la funcionalitat per a la vida, és a dir, que tot el que aprenem ens ha de servir per desenvolupar-nos, viure i conviure en el nostre entorn, societat, país, continent… Això implica tant un aprenentatge per a l’exercici d’un treball (ja que és el sistema de subsistència a la nostra societat), però també per a la convivència en família, amb amics, amb desconeguts; per a l’autonomia personal, per saber moure’ns pel món…, i tot considerant que ho puguem exercir amb sentit crític i amb respecte envers els altres. Tot això és el que ens determina a l’hora de triar com volem que aprenguin els nostres alumnes.

En el cas del treball per projectes, busquem que els alumnes aprenguin els conceptes, procediments i actituds necessaris per a fer front a tot això que els espera, és a dir, ser competents en el seu dia a dia. Però, com s’aprèn a ser competent? Doncs de la mateixa manera que s’aprèn, per exemple, a jugar a futbol: practicant la tècnica, equivocant-se i jugant a futbol. Per tant, practicant i aplicant les competències. Des de l’escola tenim l’oportunitat de proporcionar situacions d’aprenentatge on els alumnes practiquin i apliquin les seves competències, i en conseqüència, les desenvolupin i enforteixin.

En el treball per projectes es plantegen situacions on els alumnes han de donar resposta a un problema o repte amb les mateixes variables i condicions que ens podem trobar en el nostre entorn fora de l’escola (el que acostumem a dir “a la vida real”), però amb els beneficis del control de la situació i la minimització dels danys, ja que, en cas d’error o d’actuar amb una conducta no apropiada, tenen el suport docent que els ajuda i orienta a trobar el camí més convenient per a cada cas.

En resum, els projectes han de considerar unes característiques que permeti a l’alumnat ajustar-se a aquestes situacions de pràctica i aplicació de les competències per a la vida, per tal d’assolir una finalitat que, no només vol millorar l’aprenentatge dels alumnes, sinó també fer-los capaços de fer front al seu dia a dia i a la seva vida com a infants/joves i futurs adults.

Per a disposar d’un coneixement complet d’aquesta metodologia, us proposem una sèrie de formacions del nostre catàleg:
 • Treball per projectes: per a conèixer bé com elaborar un projecte a l’aula, amb exemples i realitzant el teu propi projecte.
 • Aprenentatge cooperatiu: per a distribuir a l’alumnat correctament tant per a dur a terme projectes com altres metodologies d’aula.
 • Eines d’avaluació: Per a avaluar qualsevol metodologia d’aula de forma correcta i amb eines pràctiques com la rúbrica, la diana o el portafoli digital.
 • 60 hores , Educació Infantil

  Treball per projectes

  En aquest curs de treball per projectes, aprendràs a elaborar, revisar i validar propostes de treball. Ho faràs mitjançant el coneixement i l’anàlisi de les seves particularitats pedagògiques, sempre amb l’objectiu de fer que l’aprenentatge dels alumnes sigui significatiu. És un curs de treball per projectes apte per infantil, primària i secundària.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 60 hores , Educació Primària

  Avaluació: Dianes, rúbriques i portafolis

  Els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova mirada envers una avaluació no només formativa, sinó una avaluació cada cop més formadora. Aquest canvi de mirada ens permetrà desenvolupar un currículum per competències, així com una millor atenció a la diversitat.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 60 hores , Educació Infantil

  Aprenentatge cooperatiu

  L’aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l’aprenentatge de qualsevol contingut en el context escolar. En aquest curs online per a docents, aprendràs diversos mètodes i tècniques per potenciar el treball en equip, fent que l’alumne sigui un agent actiu.

  Curs reconegut pel Departament.