Es mostra el resultat únic

  • 45 hores , AICLE

    AICLE nivell avançat

    Profunditza en la metodologia AICLE per millorar les teves classes i elabora una proposta d’UD interdisciplinària aplicable a l’aula. El curs assumeix que es coneixen els principis bàsics de la metodologia AICLE i està elaborat i tutoritzat per professorat britànic nadiu, formador oficial d’AICLE.

    Curs reconegut pel Departament.