Es mostra el resultat únic

  • 30 hores , Digital

    Comunicació amb l’ús de les TIC

    Aquest curs per a docents aprendràs a millorar la comunicació entre els tres agents del centre educatiu: docents, alumnes i famílies. Establiràs canals de diàleg eficients aprofitant les eines digitals del present i aprendràs a abordar temes com la resolució de conflictes, la comunicació amb l’alumnat o les reunions entre docents.

    Curs reconegut pel Departament.