Es mostra el resultat únic

  • 100 hores , Cursos +

    Immersió lingüística (Curs +)

    En aquesta formació integral limitada a les escoles d’Estiu i d’Hivern hem unificat els dos cursos d’Immersió lingüística del nostre catàleg. Aquest Curs + incorpora dues sessions en directe amb el tutor per aclarir dubtes i desenvolupar conceptes que poden ajudar als docents en el seu dia a dia.

    Curs reconegut pel Departament.