Es mostra el resultat únic

  • 60 hores , Educació Infantil

    Aprenentatge cooperatiu

    L’aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l’aprenentatge de qualsevol contingut en el context escolar. En aquest curs online per a docents, aprendràs diversos mètodes i tècniques per potenciar el treball en equip, fent que l’alumne sigui un agent actiu.

    Curs reconegut pel Departament.