Es mostra el resultat únic

  • 40 hores , Educació Infantil

    Immersió. Diversitat i plurilingüisme

    En aquest curs d’Immersió lingüística aprendràs a gestionar la presència d’alumnes estrangers a l’aula. Abordarem conflictes culturals, com integrar els idiomes presents a l’aula a les diverses propostes d’aprenentatge, com adaptar els textos disciplinaris i com fer servir les TIC per promoure l’aprenentatge de la llengua, tant l’L1 com al L2.

    Curs reconegut pel Departament.