3 Tècniques cooperatives pel tancament d’una unitat didàctica

Tot i que no és la primera vegada que parlem sobre tècniques cooperatives per ser incloses en unitats didàctiques, en aquest post concretarem en què consisteixen tres tècniques cooperatives simples i adequades per portar-les a terme en el tancament de la nostra unitat didàctica.

En aquest post us proposem, doncs, aquesta introducció a la fase de tancament de la unitat didàctica amb la finalitat de dissenyar propostes didàctiques d’aprenentatge cooperatiu en finalitzar-la amb els alumnes i fer un tancament més engrescador i participatiu.

Índex del post

Tres tècniques cooperatives
per al tancament d’una unitat didàctica

Una de les tècniques cooperatives simple, molt pràctica i participativa és la del foli giratori, en què els docents proposen una tasca als equips, com, per exemple, fer una llista de paraules. Aleshores, un membre de l’equip comença a escriure la seva part en un foli “giratori” i el passa a qui té al costat, seguint la direcció de les agulles del rellotge, perquè escrigui la seva part de la tasca al foli, i així successivament fins que tots els membres de l’equip hi hagin participat.

Aquesta tècnica cooperativa és una de les que es recomanen per a Educació Infantil i que cal adaptar al nivell de grup classe. Es reparteix una cartolina a cada equip, on han de fer un dibuix, de manera que un alumne comenci dibuixant una part i la resta de companys vagin complementant-lo. També poden escriure una paraula que s’estigui treballant, és a dir, que cada un escrigui una lletra, etc.

D’altra banda, també és una de les tècniques cooperatives que pot funcionar molt bé a Educació Secundària en el desenvolupament d’un tema concret, com, per exemple, redactar un conte, escriure una frase que resumeixi algunes de les idees del tema, fer una llista d’operacions matemàtiques o de paraules, com ara enumerar els planetes del Sistema Solar, les parts del riu, etc.


El nombre - Tècnica cooperativa 1

Es tracta d’una tècnica cooperativa simple que serveix per afavorir que els alumnes d’un mateix equip desenvolupin l’ajuda mútua i la responsabilitat individual i compartida per aconseguir un objectiu comú. En aquesta tècnica, el docent proposa una activitat que cal desenvolupar, com, per exemple, una sèrie de preguntes o la resolució d’un problema.

Aquesta activitat s’ha de fer dins l’equip de manera cooperativa, i cada membre s’ha d’assegurar que els companys saben quina és la resposta i la poden justificar. Perquè sigui possible, en funció del grau de dificultat de l’activitat, se’ls deixarà entre 10 i 15 minuts per arribar a un acord i assegurar que tots saben la resposta.

Seguidament, el docent assignarà un nombre a cada estudiant i els posarà escrits en papers dins d’una bossa. Un cop han passat els minuts perquè cada equip realitzi l’activitat, el docent treu un nombre de la bossa i l’alumne a qui li correspongui haurà d’explicar la resposta que l’equip ha acordat. D’aquesta manera es desenvoluparà la responsabilitat individual i compartida entre els alumnes, que afavorirà l’ajuda entre iguals.


Mapa conceptual a quatre bandes - Tècnica cooperativa 2

En la síntesi d’una unitat didàctica, els equips cooperatius poden elaborar un mapa conceptual o un esquema que sintetitzi tots els continguts desenvolupats al llarg de la proposta didàctica. Per portar-la a terme, es repartiran a cada equip les diferents parts del mapa conceptual, aproximadament quatre parts, una per a cada membre del grup. Cada alumne elaborarà la seva part i tot seguit la compartirà amb els companys de l’equip, que seran els encarregats de revisar-la i millorar-la a través de les seves aportacions.

Finalment, ajuntaran totes les parts i en valoraran la coherència de les que s’han desenvolupat per reflexionar sobre la funcionalitat del mapa conceptual o de l’esquema realitzat. El docent revisarà que no falti cap contingut clau rellevant, a més, també es podrà fer una fotocòpia del treball conjunt realitzat perquè cada alumne tingui la totalitat del mapa conceptual fet a quatre bandes. 

Tal com hem vist, es tracta d’una de les tècniques cooperatives per a Educació Secundària i Primària més completa per integrar en el tancament d’una unitat didàctica, perquè posen en comú els diferents continguts treballats.


Cadena de preguntes - Tècnica cooperativa 3

Aquesta tècnica cooperativa és adequada per repassar els continguts treballats al llarg de la unitat didàctica i fer-ne una avaluació per comprovar en quin grau els alumnes han assolit els objectius. Es tracta de demanar als alumnes que, per equips, pensin durant cinc minuts en una pregunta que creguin que podria sortir en un examen. Quan l’hagin decidit, un alumne de cada equip l’ha d’escriure en un paper.

Seguidament, cada equip farà la pregunta a un altre equip, normalment al del costat i seguint les agulles del rellotge, i així successivament fins que cada equip ha fet una pregunta i n’ha rebut una dins l’anomenada “cadena de preguntes”. Tots els equips han d’escoltar atentament perquè puguin revisar que no es repeteix cap pregunta. A continuació, s’han de deixar deu minuts perquè cada equip pensi la resposta a la pregunta que se’ls ha fet. I per tancar la tècnica cooperativa, un portaveu de cada equip explicarà l’acord a què han arribat dins de l’equip.

Tal com hem vist en aquest post i en altres d’anteriors sobre aprenentatge cooperatiu, perquè les propostes didàctiques que dissenyem siguin significatives i motivadores per a l’alumnat, han de cercar la motivació i la participació amb la finalitat que l’aprenentatge tingui més sentit per a ells.

Així doncs, ara que heu llegit aquest post, ja teniu algunes eines per fer un tancament cooperatiu de la vostra unitat didàctica. Esperem que us ajudin!

Comparteix aquest article…

Comparteix a whatsapp
Comparteix a twitter
Comparteix a facebook
Comparteix a pinterest
Comparteix a linkedin

1 comentari

Laura · 28 d'abril de 2021 a les 16:17

Quin article més complet! M’encanta!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Posts anteriors

Aquí tens els últims articles que hem publicat.

Recorda que pots filtrar-los per temàtica des del menú superior
avaluar amb rúbriques

Avaluar amb rúbriques

Si necessites saber què és una rúbrica, com fer-ne una i quines alternatives a aquest model d’avaluació hi ha, t’ajudem.

Que es edmodo

Què és Edmodo

T’ajudem a conèixer Edmodo, una de les plataformes digitals més útils a l’aula per comunicar-te amb l’alumnat de manera òptima.