Com programar Unitats Didàctiques a Secundària

T'ajudem a conèixer tots els requisits per a poder programar UD des de zero. Et presentem les diferents fases de creació i el seu objectiu.
programar-ud-secundaria

Programar unitats didàctiques és una tasca que en algun moment o altre de la vida d’un docent s’ha de realitzar. Potser es creen des de zero o potser s’aprofiten unitats didàctiques ja creades per adaptar-les al mateix context.

Sigui quin sigui el camí seguit a l’hora de programar unitats didàctiques (UD), una cosa que tenim clara des de Doqua és que hi ha uns mínims que, tant sí com no, s’han de contemplar en programar UD. Anem a veure’ls!

Components de la programació

Per a programar UD primer cal establir quina informació ha d’haver-hi recollida i res més fàcil que plantejar-se unes preguntes bàsiques:

Anem a veure-les concretades, per tal d’anar seguint el fil sobre què cal fer per programar unitats didàctiques.

Per a què ensenyem?

Aquesta pregunta ajuda a determinar allò que es pretén aconseguir en programar UD, és a dir, els objectius d’aprenentatge de la programació: allò que l’alumnat haurà d’haver assolit en finalitzar-la. 

És important tenir en compte que els objectius d’aprenentatge són el camí perquè l’alumnat vagi assolint les competències bàsiques dels àmbits i, en aquest sentit, heu de recordar que podeu consultar la concreció de les competències bàsiques dels diferents àmbits de l’educació secundària a l’XTEC.

Com a consell, vinculeu els objectius d’aprenentatge a les competències bàsiques de l’àmbit que toqui. D’aquesta manera, anireu evidenciant que cada UD ajuda a assolir-les. Per tal de redactar els objectius d’aprenentatge, sempre serà necessari iniciar-los amb un verb d’acció en infinitiu. A l’hora de redactar els objectius sempre és útil tenir a prop un llistat de verbs d’acció com aquest.

Què ensenyem?

La gran pregunta, oi? Aquesta demana concretar els continguts que es treballen a la UD (i que segueixen sent necessàries per assolir les competències bàsiques).

En identificar els continguts caldrà tenir en compte tant els continguts clau (que apareixen vinculats a les competències bàsiques d’àmbit) com als continguts curriculars. Caldrà tenir en compte que els continguts de les competències transversals, també s’han d’anar vinculant i treballant des de les diferents àrees; per aquest motiu és tan important programar, per no deixar sense treballar cap contingut de totes les competències bàsiques.

Quan i com ensenyem?

En programar UD cal establir el temps que caldrà per realitzar-la, les activitats i com es plantejaran aquestes activitats. Dit d’una altra manera, cal concretar: la temporització, la seqüenciació didàctica i les estratègies metodològiques.

Pel que fa a les estratègies metodològiques es poden fer servir aquelles que permetin assolir millor els objectius d’aprenentatge plantejats. L’ideal seria poder anar combinant estratègies diferents per tal d’oferir experiències d’aprenentatge diferents.

Les estratègies metodològiques es concretaran en activitats que hauran d’anar pautades i seqüenciades i, per això es recomana fer servir una estructura en tres fases: Fase inicial, Fase de Desenvolupament i Fase de Síntesi.

1.1. Fase inicial

En aquesta primera fase és necessari plantejar a l’alumnat una situació, propera a la realitat i que sigui motivadora i, que a més, els pugui generar cert conflicte cognitiu. Aquests dos elements seran bàsics perquè l’alumnat tingui ganes de continuar en la UD.

A més, també caldrà identificar quins coneixements previs l’alumnat relaciona amb el tema que es treballa, i s’haurà de compartir què es vol assolir amb aquella UD i com s’avaluarà.

Per últim, caldrà proposar a l’alumnat que s’involucri en la planificació de les tasques a realitzar per tal de donar resposta a la situació plantejada inicialment.

 

Algunes de les activitats que es poden fer en aquesta fase inicial poden ser:

1.2. Fase de desenvolupament

Aquesta és la part més llarga de qualsevol UD, ja que és on l’alumnat té contacte amb els nous continguts, el relaciona amb els seus previs i genera així nous aprenentatges.

També serà interessant en aquesta fase tenir en compte activitats que fomentin la regulació i autoregulació entre l’alumnat, és a dir, activitats que permetin obtenir informació sobre com s’estan assolint els aprenentatges i com s’estan duent a terme les estratègies plantejades en la fase inicial.

1.3. Fase final

I per acabar, a la fase final, en programar UD, caldrà proposar a l’alumnat activitats noves que permetin plasmar els aprenentatges adquirits en noves situacions.

A més, també caldrà fer activitats d’avaluació, no només per part del professorat sinó també per part de l’alumnat que li permeti conèixer el grau d’assoliments dels aprenentatges.

I per acabar, també és important ajudar a l’alumnat a ser conscient dels seus aprenentatges i, per aquest motiu, caldrà fomentar la metacognició. Les activitats de metacognició han de donar l’oportunitat a l’alumnat de reflexionar, no només sobre el que han après, sinó també sobre com ho han après.

El següent vídeo permet veure amb més detall què és la metacognició: 

Per a què, quan i com avaluem?

La darrera pregunta que quedava per respondre està  vinculada amb els criteris d’avaluació. Aquests han d’informar sobre el grau d’assoliment de les competències. 

L’avaluació té dues funcions, per a un costat valorar el procés (qualificar els aprenentatges) i per un altre regular el procés (veure en quin punt es troba l’alumnat per tal de valorar si cal fer canvis en la seqüència didàctica o si cal oferir ajudes).

El procés avaluador consta de 5 passos que s’han de tenir en compte en programar unitats didàctiques:

Model d’unitat didàctica

Per tal de plasmar tot el que s’ha anat indicant en els apartats anteriors, es pot fer servir qualsevol format i disposició. L’important és que hi sigui tota la informació i que sigui entenedora, tant per a nosaltres com per a la resta de companyes i companys que puguin necessitar consultar-la.

Tot i això, el Departament d’Educació té dos models diferents que són prou complets per tal de poder tenir una base sobre la qual treballar (i si es desitja, personalitzar-la):

    • Model 1

    • Model 2

Per a utilitzar un model d’unitat didàctica realitzar pel Departament, només cal descarregar-se l’arxiu anant a: Fitxer -> Baixa -> I aquí escollir el format desitjat.

Unitats didàctiques d'educació infantil

En fer les unitats didàctiques a educació infantil, el format i les premisses són les mateixes que les explicades anteriorment, però fent les adaptacions necessàries, tant pel que fa al currículum com pel que fa a nivell de capacitats de l’alumnat.

A l’Annex 4 del document “Currículum i orientacions d’educació infantil segon cicle” es poden trobar models de pautes de programació, diferenciades entre: projectes, situacions quotidianes i altres propostes.

I també es poden trobar exemples de propostes didàctiques, específiques per a Infantil, en aquest repositori. 

Exemple d'unitat didàctica a primària

En programar UD sempre està bé tenir-ne alguna d’exemple. En aquesta web, a la part inferior, podreu un exemple d’unitat didàctica a primària.

Es tracta d’una mateixa situació d’aprenentatge, però concretada en funció del nivell al qual va dirigida. Això vol dir que a l’exemple d’UD per a 1r de Primària, la proposta és més senzilla i, en canvi, a la proposta per 6è és més complexa.

El que oferim en aquest post són unes pinzellades d’un procés llarg i que necessita un procés de reflexió i d’anàlisis tranquil. Per aquest motiu a Doqua tenim el curs de Programar per competències. En aquest curs s’entra en detall a totes les qüestions relacionades amb la necessitat de programar unitats didàctiques.

Com hem dit anteriorment, programar unitats didàctiques es pot fer de moltes maneres, no et perdis la següent proposta:

Comparteix aquest article…

Comparteix a whatsapp
Comparteix a twitter
Comparteix a facebook
Comparteix a pinterest
Comparteix a linkedin

Amplia les teves competències sobre el tema d'avui amb aquests cursos

Millora les teves competències sobre tots els aspectes relatius a la programació didàctica amb els nostres cursos reconeguts pel Departament d’Educació.

 • 100 hores , Educació Secundària

  Programació i Avaluació en Educació Secundària

  Curs de 100 hores on aprendràs des de les bases de la programació didàctica, centrada en educació secundària, fins a conèixer com avaluar amb rúbriques, dianes i portafolis. Es tracta de la unió dels dos cursos del nostre catàleg: Programació didàctica i Eines d’Avaluació

  Curs reconegut pel Departament.

 • 60 hores , Educació Primària

  Programació de primària i secundària

  Aprèn a elaborar unitats didàctiques sota un enfocament competencial i de manera actualitzada amb el currículum català. Disposaràs dels materials i continguts de la teva educativa i elaboraràs una unitat didàctica de la teva especialitat.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 60 hores , Educació Primària

  Avaluació: Dianes, rúbriques i portafolis

  Els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova mirada envers una avaluació no només formativa, sinó una avaluació cada cop més formadora. Aquest canvi de mirada ens permetrà desenvolupar un currículum per competències, així com una millor atenció a la diversitat.

  Curs reconegut pel Departament.

 • 30 hores , Educació Infantil

  Programació Educació Infantil

  Reconeix les característiques bàsiques que ha de tenir una unitat didàctica elaborada en capacitats i identifica, selecciona i combina adequadament els seus elements bàsics, així com escriu els objectius i criteris d’avaluació en clau de capacitats.

  Curs reconegut pel Departament.

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Posts anteriors

Aquí tens els últims articles que hem publicat.

Recorda que pots filtrar-los per temàtica des del menú superior
canals de youtube per a docents

Canals de Youtube per a docents

T’ajudem a trobar diferents canals de YouTube per a docents de diferents temàtiques: eines TIC, llengua, jocs per l’alumnat i molt més.