Avaluar amb rúbriques

Si necessites saber què és una rúbrica, com fer-ne una i quines alternatives a aquest model d'avaluació hi ha, t'ajudem.
avaluar amb rúbriques

Des de fa uns quants anys que se sent a parlar molt d’avaluar amb rúbriques. Si cerques la paraula “rúbrica” a un navegador pots trobar molts exemples de rúbrica per fer servir a l’aula. Però, tothom té clar què és una rúbrica, com crear-la i, sobretot, quins usos li podem donar?

Avui volem resoldre aquells dubtes que, moltes vegades, giren al voltant de les rúbriques. Des de Doqua, ens els hem trobat en els darrers anys sempre que hem fet formacions i, de fet, tenim un curs que les repassa! A mode d’introducció, avui ens acompanyeu a descobrir com avaluar amb rúbriques?

Què és una rúbrica

Comencem pel més bàsic, què és una rúbrica? Podríem definir una rúbrica com una graella de doble entrada (segur que en sentir rúbrica us ve al cap la imatge d’una graella amb files i columnes) o, també, podríem dir que es tracta d’un instrument d’avaluació amb diferents nivells.

Segons l’XTEC, una rúbrica és “una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació.”.

És a dir, és una taula on a la primera columna tenim uns indicadors (criteris de realització) que es desgranaran en diferents nivells d’assoliment, aconseguint així que per a cada indicador hi hagi, com a mínim 3 nivells que ens permetin avaluar al nostre alumnat. Ho podem veure amb un exemple:

Gràcies a les rúbriques podem determinar què hem d’avaluar per a cada nivell i, a la vegada, aconseguir una avaluació més objectiva. Això és gràcies a la diferenciació entre els nivells d’assoliment i, és més, el fet de compartir rúbriques d’avaluació amb els nostres companys i companyes de centre permet que entre tots avaluem la més compartida. 

Com fer una rúbrica

Ara ja sabem què és una rúbrica i quines parts la conformem, així que anem a veure com fer una rúbrica de zero.

  1. Identificar els objectius d’aprenentatge: com sempre, hem de saber què volem que l’alumnat sigui capaç de fer per tal de determinar les activitats, els recursos, el temps… però també què avaluarem.
  2. Seleccionar o redactar els criteris d’avaluació: a partir dels objectius, caldrà determinar què volem avaluar amb la rúbrica (no cal fer servir una rúbrica per a totes les tasques, diversificar els instruments i els moments d’avaluació enriquirà l’avaluació). 
  3. Establir els nivells d’assoliment: per a cada rúbrica d’avaluació haurem de determinar en quants nivells d’assoliment volem trossejar els criteris d’avaluació. Aquesta decisió és una qüestió molt personal, però solen ser entre 3 i 5 nivells (a l’hora d’avaluar tenir nivells parells ens fa prendre decisions més acurades que el fet de tenir nivells senars on, per defecte, el nivell central serveix per desempatar quan no tenim molt clar com avaluar un criteri d’avaluació).
  4. Redactar els descriptors de cada nivell: aquí és on està la part més complexa d’elaboració d’una rúbrica. S’aconsella sempre començar a redactar el nivell superior, per tal de determinar tot allò que permet un assoliment excel·lent del criteri per després anar concretant els altres nivells. Cal recordar que els descriptors (així com els criteris d’avaluació) sempre s’han de redactar tenint present allò que l’alumnat haurà de fer i, per aquest motiu, es redacten en tercera personal del singular. Per exemple: “[L’alumne] Dona resposta a les qüestions plantejades amb ajuda”.
  5. Ponderar el valor de cada nivell: si el que ens interessa d’utilitzar una rúbrica és treure una qualificació numèrica final, caldrà determinar quin pes tindrà cadascun dels nivells d’assoliments i, també, quin pes tindrà cadascun dels criteris d’avaluació (per exemple, si en una rúbrica tenim 4 criteris d’avaluació, no cal repartir el pes de forma equitativa sinó que podem ponderar un amb 10% i la resta amb 30%).
  6. Compartir la rúbrica amb l’alumnat: un cop finalitzada la rúbrica és moment de fer-la servir, us proposem que, compartiu les rúbriques d’avaluació amb l’alumnat i, fins i tot, que les construïu de forma conjunta.
  7. Observar durant l’activitat d’aprenentatge: en funció dels criteris d’avaluació que hàgim determinat, alguns caldrà tenir-los present durant el transcurs de l’activitat per tal d’anar prenent notes de l’observació i, d’altres, no els podrem avaluar fins que no obtinguem el resultat de l’activitat.
  8. Identificar els nivells d’assoliment: per a cada alumne caldrà omplir la rúbrica d’avaluació per tal de determinar en quin nivell d’assoliment es troba. Si fos necessari, es recomana proporcionar ajuda a l’alumnat per tal d’anar-los acompanyant en el seu procés d’aprenentatge cap a nivells d’assoliment superiors.
  9. Compartir l’avaluació i comentar resultats: per acabar, de la mateixa manera que proposem compartir la rúbrica a l’inici de l’activitat, també és molt interessant fer-ho en finalitzar per tal que els resultats serveixin de font de reflexió, tant pel que fa als punts forts com els que necessiten millorar.

Fer una rúbrica no és una tasca fàcil i ràpida de fer, però com hem dit, fer-les ens fa analitzar quines tasques demanem als nostres alumnes i, també, saber què els demanem i a què li donem més importància i a què menys. 

No és necessari sempre partir d’una rúbrica en blanc, sempre podem cercar rúbriques ja creades, revisar-les i adaptar-les a les necessitats que tinguem. Per aquest motiu us deixem un parell de bancs de rúbriques per tal que els tingueu sempre a mà:

Qui pot fer servir una rúbrica

La rúbrica pot ser creada i utilitzada tant pel professorat com per l’alumnat. Implicar a l’alumnat en el procés de creació d’instruments d’avaluació els permet fer-se seus els criteris d’avaluació i, d’aquesta forma, tenir ben present què se’ls demana a cada activitat. Això és ideal per pujar de nivell.

Evidentment, no podrem fer que l’alumnat elabori una rúbrica fins que no n’hagi fet servir prèviament. Es tracta d’un procés d’aprenentatge que comença amb l’ús de rúbriques definides pel professorat i arriba fins a la creació de rúbriques (de forma parcial o total) per part de l’alumnat (i amb la supervisió i guiatge per part del professorat).

Fixa’t- en com expliquen aquests alumnes de 6è de primària què és una rúbrica: 

  Implicar a l’alumnat en el procés d’avaluació, no només permet que siguin més conscients d’allò que se’ls avaluarà. També els permetrà començar a ser crítics amb el seu propi treball (a partir de les autoavaluacions) i del dels companys i companyes (a partir de les coavaluacions).

   Alternatives a la rúbrica

   Com hem indicat anteriorment, no tot cal avaluar-ho amb rúbriques, de fet, cada instrument d’avaluació ha de tenir una finalitat i un motiu d’utilitzar-se. És per aquest motiu que conèixer altres alternatives a la rúbrica ens permetrà diversificar els instruments d’avaluació. Algunes d’aquestes alternatives són:

   • Dianes d’avaluació.
   • Portafolis o carpeta d’aprenentatge.
   • Bases d’orientació.

   Voleu saber-ne més? Feu un cop d’ull al post “Alternatives a la rúbrica d’avaluació” on les repassem a fons. Si heu trobat interessant l’ús de portafolis o carpeta d’aprenentatge, podeu veure amb més detall aquest instrument d’avaluació al post “Què és la carpeta d’aprenentatge (portafolis)? Com es dissenya?”. 

   I per tal d’aprofundir en avaluar amb rúbriques, aquest vídeoexplica com fer-les amb l’eina digital Rubistar: 

    Res més! Recordeu que si voleu conèixer més eines d’avaluació i saber detalladament com confeccionar-les, podeu accedir al nostre curs “Eines d’avaluació: dianes, rúbriques i portafolis” disponible al nostre catàleg.

     Comparteix aquest article…

     Comparteix a whatsapp
     Comparteix a twitter
     Comparteix a facebook
     Comparteix a pinterest
     Comparteix a linkedin

     Amplia les teves competències sobre el tema d'avui amb aquests cursos

     Millora la comunicació entre tots els components del centre educatiu, utilitza eines digitals o refina les teves capacitats docents amb els nostres cursos del perfil professional de Metodologies Globalitzades.

     • 80 hores , Diversitat i educació especial

      Diversitat amb ed. emocional

      Aquest curs online d’atenció a la diversitat t’aproparàs als continguts curriculars i les competències dels alumnes tenint present el component emocional d’aquests. Mitjançant les diferents activitats del curs per a docents, et familiaritzaràs amb les competències emocionals i les aplicaràs seguint les millors estratègies.

      Curs reconegut pel Departament.

     • 60 hores , Educació Infantil

      Treball per projectes

      En aquest curs de treball per projectes, aprendràs a elaborar, revisar i validar propostes de treball. Ho faràs mitjançant el coneixement i l’anàlisi de les seves particularitats pedagògiques, sempre amb l’objectiu de fer que l’aprenentatge dels alumnes sigui significatiu. És un curs de treball per projectes apte per infantil, primària i secundària.

      Curs reconegut pel Departament.

     • 60 hores , Educació Primària

      Avaluació: Dianes, rúbriques i portafolis

      Els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova mirada envers una avaluació no només formativa, sinó una avaluació cada cop més formadora. Aquest canvi de mirada ens permetrà desenvolupar un currículum per competències, així com una millor atenció a la diversitat.

      Curs reconegut pel Departament.

     • 60 hores , Educació Infantil

      Aprenentatge cooperatiu

      L’aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l’aprenentatge de qualsevol contingut en el context escolar. En aquest curs online per a docents, aprendràs diversos mètodes i tècniques per potenciar el treball en equip, fent que l’alumne sigui un agent actiu.

      Curs reconegut pel Departament.

     0 comentaris

     Deixa un comentari

     L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

     Posts anteriors

     Aquí tens els últims articles que hem publicat.

     Recorda que pots filtrar-los per temàtica des del menú superior
     avaluar amb rúbriques

     Avaluar amb rúbriques

     Si necessites saber què és una rúbrica, com fer-ne una i quines alternatives a aquest model d’avaluació hi ha, t’ajudem.

     Que es edmodo

     Què és Edmodo

     T’ajudem a conèixer Edmodo, una de les plataformes digitals més útils a l’aula per comunicar-te amb l’alumnat de manera òptima.