Sense barreres entre el que passa fora de l’aula i dins l’escola

Entre el 2 i el 13 de desembre es va celebrar a Madrid la Convenció de Nacions Unides pel Canvi Climàtic provocant moltes notícies diferents, reportatges, imatges, opinions… i això sempre ha de ser una bona font de recursos per fer que l’aula sigui també un espai en el què parlar d’actualitat i aprofitar per treballar (o reforçar) aquells continguts relacionats amb aquests temes d’actualitat.

Com pot ajudar l’educació emocional a fomentar la capacitat d’aprenentatge dels alumnes?

L’educació emocional encara és una tasca pendent de la nostra societat. Només observant al nostre voltant ens trobem situacions relacionades amb depressions, ansietat, assetjament i violència. Totes aquestes situacions es poden prevenir si els infants i els adolescents aprenen a reconèixer les seves emocions i a expressar-les i a regular-les de manera saludable. Només així fomentarem un correcte benestar personal i social.

Intel·ligències múltiples: la lògica-matemàtica

Aquesta setmana tractem al nostre blog la intel·ligència lògica-matemàtica en el marc dels articles sobre la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. Fins ara havíem explicat les característiques de la musical i de la lingüística. Avui explicarem amb més detall la corresponent a la lògica-matemàtica.

Intel·ligències múltiples: la musical

Ja hem parlat en altres ocasions de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples proposada per Howard Gardner, de les diferents capacitats i habilitats que intervenen en cadascuna d’elles i de la seva relación amb la creativitat dels alumnes. A partir d’avui comencem una relació d’articles per explicar amb més profunditat les diferents intel·ligències definides pel psicòleg estadounidenc. A continuació expliquem la intel·ligència musical.