Gaudint l’educació

Articles del blog

Alternatives a la rúbrica d’avaluació

De ben segur que tots hem vist i hem fet servir alguna vegada una rúbrica, però, per què la rúbrica? Existeixen alternatives a la rúbrica? Hi ha altres instruments? Hi ha diferents tipus d’avaluacions i maneres d’avaluar, tot dependrà de l’objectiu que ens hàgim fixat per fer-ho. En aquest post, t’ho expliquem.

Llegeix més »

3 estratègies per potenciar l’avaluació formadora

Avaluació continuada, avaluació sumativa, avaluació de procés, avaluació inicial…, segur que heu sentit a parlar moltes vegades d’avaluacions, sempre, però, fent servir diferents descriptors, i ja no sabeu quina és quina. Abans de començar amb el post, unificarem terminologia per entendre’ns.

Llegeix més »

De l’avaluació parcel·lada a l’avaluació global i continuada

L’avaluació, perquè sigui global i continuada, ha de facilitar, tant a docents com a alumnes, la identificació dels obstacles que dificulten l’aprenentatge, la millora del seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge i la despenalització de l’error, i ha de potenciar la progressiva autoregulació dels aprenentatges per part de l’alumnat.

Llegeix més »

Tipus de rúbriques: qualitatives i quantitatives

Anteriorment a l’article Què són les rúbriques? ja us vam definir aquest tipus d’instruments d’avaluació que permeten recollir evidències d’aprenentatge de continguts, ja siguin procediments i actituds. Aquestes matrius o graelles especifiquen els indicadors d’avaluació subjectes d’estudi, els diferents nivells d’assoliment i la qualificació obtinguda.

Llegeix més »

Què són les rúbriques?

Les rúbriques són instruments d’avaluació que ens permeten recollir evidències d’aprenentatge de continguts que poden ser susceptibles de ser avaluats de forma massa subjectiva, com per exemple, els procediments i les actituds.

Llegeix més »

Com podem valorar si el que proposem a l’aula és adequat?

De ben segur que en algun moment de la nostra carrera professional ens hem plantejat aquesta pregunta. Què fem en aquest cas? Doncs o bé preguntar als companys/es o bé observar els resultats obtinguts pels alumnes. Però… amb això n’hi ha prou? D’altra banda, els nostres companys/es faran la mateixa valoració que nosaltres?

Llegeix més »

MÉS DEL BLOG

Sobre què vols llegir?